آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
جزئيات مقاله
تاريخ: ١٠/٠٦/١٣٩٥       ساعت: ١٢:٠١
اخبار : تحلیل بازار شکر مرداد 95
معاملات شکر در بورس کالای ایران در چند ماه گذشته بسیار پر رونق بوده است. آیا برداشت 6 میلیون تن چغندر قند از شدت رقابت برای این محصول می کاهد؟ در این گزارش به بررسی عوامل موثر می پردازیم.     فايل مرتبط
© 2014 Aria Novin Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com