آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
جزئيات مقاله
تاريخ: ٢٠/٠٤/١٣٩٥       ساعت: ١٤:١٨
اخبار : گام بزرگ در جذب سرمایه‌گذاران خارجی با پیوستن بورس کالا به WFE
مدیرعامل کارگزاری بانک آینده گفت: با برداشته شدن تحریم‌ها، موقعیتی برای ایران به وجود آمد که سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سودده ایران حضور پیدا کند و عضویت وابسته بورس کالای ایران در فدراسیون بین‌المللی بورس (WFE)، گام بزرگی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران است. به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»، فردین آقابزرگی با اشاره به عضویت وابسته بورس کالای ایران در فدراسیون بین‌المللی بورس (WFE)،‌ افزود: پیوستن بورس کالای ایران به بزرگترین نهاد بین‌المللی بورس‌ها، ایجاد یک فرصت و موقعیت جدید برای بازارهای ایران است تا وجاهت از دست رفته خود در دوران تحریم ها را بدست آورند. این فعال بازار سرمایه اضافه کرد: علاوه بر این در عرصه‌های بین‌المللی تقاضای سرمایه‌گذاری بیشتر در سطوح و بازارهای بین‌المللی است و اقبال سرمایه‌گذاران خارجی به بازارهایی که زیر نظر نهادهای بین‌المللی فعالیت‌می‌کنند، بیشتر است. این در حالی است که پس از ایجاد گشایش‌های سیاسی، ایران به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است و عضویت بورس کالا در WFE، اقدامی موثر در این راستا است. وی با بیان اینکه سازمان بین المللی اوراق بهادار وظیفه سازماندهی و ارتباط بین بازارهای بورس و سهام در کشورهای مختلف را بر عهده دارد، ادامه داد: جایگاه و اعتبار واقعی یک بازار زمانی نمودار می‌شود که آن بازار از سوی یک نهاد یا سازمان بین‌المللی تایید شده باشد. در واقع عضویت در چنین نهادهایی به فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی کمک می‌کند. به نحوی که این سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به حضور در بازاری تحت نظارت فدراسیون بین‌المللی بورس دارند. مدیرعامل کارگزاری بانک آینده بیان کرد: عضویت در سازمان‌های بین‌المللی سبب می‌شود که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران کاهش بیابد. به نحوی که این امر یکی از مهمترین عوامل جذب سرمایه‌گذاران خارجی است. همچنین این اقدام قوانین بورس‌های ایران را به روز کرده و به قوانین بین‌المللی نزدیک می‌کند که این نیز سبب حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازاری با قوانین بین‌المللی می‌شود.
© 2014 Aria Novin Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com